Ik besluit mee:

Huishoudelijke Ondersteuning Peelgemeenten

De Peelgemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten is dé regionale organisatie voor het sociaal domein in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Ze zijn ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. Door krachten te bundelen, pakken ze maatschappelijke opgaven doeltreffend op. Daarbij staat de beste zorg en dienstverlening voor inwoners centraal, op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimaregelingen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De kwestie

De Peelgemeenten lopen tegen de grenzen aan van de Huishoudelijke Ondersteuning. Door personeelsgebrek staan de uitvoering en de kwaliteit onder druk. Daarnaast staat het systeem van resultaatgericht beschikken ter discussie. Tot slot is er door vergrijzing in de toekomst steeds meer hulp nodig, waardoor de financiële druk toeneemt.

Centrale vraag

De Peelgemeenten willen graag samen met betrokkenen tot een gedragen plan komen voor een toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning.

Onder huishoudelijke ondersteuning verstaan we de hulp die nodig is voor: 

  • Het schoon en opgeruimd houden van het huis
  • Het kunnen beschikken over schone was,
  • Het aanbrengen van structuur in het huishouden.

De kaders (concept)

Procesbegeleiders

Nieuws

Geen berichten gevonden...