Ik besluit mee:

Opvang Spoorweg Hulst 

Dit participatieproces is gesloten. De opbrengst van dit proces is op 28 mei 2024 overhandigd aan burgmeester Ilona Jens van Haarst van de gemeente Hulst.


De kwestie

De gemeente Hulst neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne.

Op verschillende locaties vangt de gemeente al asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne op. Deze locaties zijn tijdelijk beschikbaar. Het zijn onder andere sloop- en herontwikkellocaties. Daarom kocht de gemeente een stuk grond aan de Spoorweg in Hulst. Deze grond is bedoeld om aan maximaal 250 vluchtelingen onderdak te bieden. Op deze locatie zijn noodzakelijke voorzieningen in de buurt aanwezig.

Aankoop grond

Vanaf april 2023 was het college van burgemeester en wethouders in gesprek met de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Samen stelden ze kaders (randvoorwaarden) op waaraan een locatie moet voldoen. Denk daarbij aan voldoende voorzieningen in de buurt, een bushalte op loopafstand en ligging bij een grote kern.

Zo kwam de gemeente uit bij het perceel aan de Spoorweg. De aankoop van dit perceel was een strategische aankoop. Daarbij woog de gemeente het algemeen belang en de belangen van de omwonenden en de verkoper. Bij deze afweging koos de gemeente ervoor om omwonenden te informeren na het bereiken van overeenstemming met de eigenaar.

Eigen regie met goede afspraken

De gemeente houdt zelf de regie in handen. Daarom bouwt ze de huisvestingslocatie zelf. Ze maakt goede afspraken met het COA over het beheer ervan. Die afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Taakstelling opvang vluchtelingen

De gemeente is het project gestart met de insteek om een huisvestingslocatie in te richten voor 100 asielzoekers en 150 vluchtelingen uit Oekraïne. Door de hoge instroom van vluchtelingen schommelde de taakstelling van het rijk de afgelopen periode. Inmiddels is de Spreidingswet van kracht. De taakstelling van de gemeente Hulst in de Spreidingswet is 154 op te vangen asielzoekers per 1 januari 2025. De gemeente Hulst is in gesprek met de andere Zeeuwse gemeenten om gezamenlijk in totaal 2.109 opvangplaatsen te realiseren in Zeeland. Dat is de taakstelling voor alle Zeeuwse gemeenten.

Komen er minder vluchtelingen naar Nederland en komt de huisvestingslocatie leeg te staan? Dan is het mogelijk om op deze locatie onderdak te bieden aan onder andere starters, arbeidsmigranten, statushouders of spoedzoekers.

Centrale vraag

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat iedereen op en rond de huisvestingslocatie Spoorweg prettig, leefbaar, veilig en gezond kan samenleven?

afbeelding tijdlijn van het proces

De kaders

De gemeente nodigt iedereen uit om met plannen, ideeën en concrete acties te komen om invulling te geven aan de dagbesteding, werk, onderwijs, sport en recreatie van de vluchtelingen. Afspraken maken over het volgende is mogelijk:

Documenten

Procesbegeleiders

Nieuws

Omwonenden en Okraïners maken samen plan voor opvanglocatie Hulst

4 juni 2024

Cameratoezicht, extra boa en maandelijks overleg vluchtelingencentrum Hulst

Cameratoezicht, maandelijks overleg met omwonenden én extra toezicht door boa’s in plan voor nieuwe opvanglocatie in Hulst.
Burgemeester Ilona Jens van Haarst van gemeente Hulst neemt besluiten in ontvangst.
Foto © Bas Gijsel

31 mei 2024

Omwonenden en vluchtelingen besluiten samen over opvanglocatie

Maar liefst 35 gedragen besluiten is het resultaat van het participatieproces in Hulst over de nieuw te bouwen opvanglocatie voor vluchtelingen.
Gesprek op de plandag in Hulst

26 mei 2024

Nog geen plan opvanghuis asielzoekers in Hulst

Een hele dag overleggen en ideeën aandragen was nog niet genoeg. Dinsdag wordt er verder gepraat over een plan voor de opvang voor asielzoekers.