Ik besluit mee:

Burgum-West

Dit participatieproces is gesloten. De opbrengst van dit proces is op 14 juni 2024 overhandigd aan wethouder Berber van Zandbergen van gemeente Tytsjerksteradiel.

In opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft de lokale gemeenschap op 20 januari 2024 een gedragen gebiedsvisie gemaakt voor het gebied Burgum-West. Dit is gebeurd volgens De Nieuwe Route. Deze gebiedsvisie past binnen de kaders die vooraf door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarom heeft de raad op donderdag 21 maart 2024 de gebiedsvisie ongewijzigd vastgesteld. Precies zoals ze aan het begin van De Nieuwe Route heeft beloofd.


Nieuwe plandag 14 juni 2024

Met de nieuwe gebiedsvisie in de hand vraagt de gemeenteraad zich af wat er nu precies in het gebied moet gebeuren. Daarom is besloten dat er een vervolg komt. Dit vervolg heet de Uitvoeringsagenda. De lokale gemeenschap wordt opnieuw gevraagd om mee te werken volgens de aanpak van De Nieuwe Route.

Dit gebeurt op een nieuwe plandag op vrijdag 14 juni 2024.

  • 12.30 uur – inloop
  • 13.00 uur – start programma
  • 22.00 uur – overhandiging resultaat plandag aan gemeente

 

Iedereen kan meedoen

Naast de deelnemers aan de plandag in januari zijn andere betrokkenen ook van harte uitgenodigd om deze keer mee te doen.

Begint het proces dan weer helemaal opnieuw? Nee, we gaan door met wat er nu ligt: dezelfde Kaders, een aangevulde Centrale Vraag en natuurlijk de door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Burgum-West voor Burgum-West.

Uitvoeringsagenda?

Een uitvoeringsagenda is een opsomming van concrete activiteiten en plannen ingetekend op een kaart van het gebied Burgum-West/De Warren. Zo ontstaat er een totaal overzicht van plannen en activiteiten.

Per activiteit of plan moet (bij benadering) worden aangegeven wat er gedaan gaat worden, wat het kost en wat de verwachte opbrengst is, wie er aan meewerken en wat de planning op hoofdlijnen is. Ook verwacht de gemeente dat activiteiten en plannen elkaar overlappen en/of versterken, zodat er samenhang ontstaat in het gebied.

Na de plandag

Tenslotte kan iedereen die dat wil meedoen aan een werkgroep (na de plandag) om een activiteit of plan tot in detail uit te werken? Hier neemt de gemeente het stokje weer over in de begeleiding van de werkgroepen. De gemeenteraad spreekt en besluit in november van dit jaar over het gebied, de kaart met activiteiten en plannen, de planning en de begroting.

De Kwestie

Sinds de gemeente de grond in het gebied ‘De Warren’ in Burgum-West zo’n 12 jaar geleden aankocht, is er een proces gaande over de juiste invulling ervan. De Woonvisie, die de raad in 2019 vastgesteld, is over één zaak duidelijk; woningbouw in dit gebied is niet meer aan de orde. Daarna meldt burgerinitiatief De Warren Natuurlijk Groen zich met een plan voor de invulling van het gebied. Dat is voor de raad aanleiding om, als pilot opweg naar de invoering van de Omgevingswet, ruimte te geven aan een proces van co-creatie om te komen tot een gebiedsvisie.

Centrale Vraag

Hoe ziet de uitvoeringsagenda van Burgum-West er concreet uit, gedragen door de Mienskip en passend binnen de vastgestelde kaders van de gemeenteraad en de gebiedsvisie van 21 maart?

De opbrengst na de plandag voor de uitvoeringsagenda bestaat uit:

  • Ingevulde plankaart met de initiatieven
  • Per initiatief een werkgroep
  • Raming van het tijdpad
  • Raming van de kosten en de baten.

Na de plandag wordt door de werkgroepen de uitvoeringsagenda uitgewerkt. Deze uitwerking moet ervoor zorgen dat de uitvoeringsagenda daadwerkelijk getoetst kan worden aan de vastgestelde kaders. Door de werkgroepen zal per afgesproken datum aangeleverd worden:

  • Een goede beschrijving van het initiatief + kaart
  • Een begroting van het initiatief
  • Een planning tot en met realisatie van het initiatief.

De Kaders

Vastgesteld door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 21 september 2023.

 

Aftermovie Plandag 20 januari 2024 Gebiedsvisie Burgum-West

Documenten

Procesbegeleiders

Nieuws

Besluit mee over het plan voor De Warren

17 juni 2024

Mienskip Burgum slaagt in maken plan voor De Warren

Wethouder Van Zandbergen nam 14 juni een plankaart voor De Warren in ontvangst. Met ruimte voor natuur en inclusieve landbouw naast toerisme en lokale verenigingen.

8 april 2024

Nieuwe plandag ‘De Warren/Burgum-West’ op 14 juni 2024

Gemeenteraad Tytsjerksteradiel besluit dat er een vervolg komt op de ‘Plandag’ van 20 januari 2024.
Foto: Henk Brinkman

16 maart 2024

Raad wil spoed met voortgang van ‘De Warren’ bij Burgum

Het door ‘de mienskip’ vastgestelde plan voor ‘De Warren’ is nog te abstract. Daarom krijgt het een nadere uitwerking opnieuw volgens De Nieuwe Route.