Over ons

In 2024 hebben wij het Instituut voor Gedragen Besluiten opgericht. Omdat wij geloven in nieuwe vormen van participatie, waarbij mensen écht gehoord worden en zélf een actieve rol spelen bij besluitvorming over kwesties waar ze buikpijn van krijgen, van wakker liggen of gewoon omdat ze zich betrokken voelen.

Wij zijn Gerbrich Dijkstra, Karen de Jong en Berend Henk Huizing.

Wij werken onafhankelijk en stellen per kwestie ons team samen. Onze ruime kennis en ervaring met participatieprocessen zetten we graag in voor de gemeenschap, uw gemeente, provincie of waterschap, uw bedrijf of organisatie.

Gerbrich Dijkstra

Procesbegeleider, bestuurskundige

Greep uit ervaring:

 • Gebiedsproces gemeente Tytsjerksteradiel
 • Opvanglocatie vluchtelingen gemeente Hulst
 • Funderingsproblematiek veenweidegebied, schakel tussen overheden en eigenaren
 • Regionale samenwerkingsagenda ANNO (Noordoost Fryslân)
 • Maatschappelijke agenda Midden-Groningen
 • Soepel samenspel, op diverse gemeentehuizen

Berend Henk Huizing

Procesbegeleider, communicatie-expert

Greep uit ervaring:

 • Opvanglocatie vluchtelingen gemeente Hulst
 • Pilot Omgevingswet: vergunningsvrij bouwen in eigen natuurgebied
 • Gebiedsprocessen o.a. gemeente Tytsjerksteradiel
 • Opstellen economische agenda gemeente Opsterland
 • Aanwijzen locaties asielopvang, woonwagens, wisselwoningen (aardbevingen Groningen)
 • Conflictbegeleiding gemeenteraden

Karen de Jong

Procesbegeleider, conflictexpert

Greep uit ervaring:

 • Conflictbegeleiding diverse (grote) groepen, o.a. gemeenteraden
 • Organisatieontwikkeling provincie Drenthe
 • Ontvlechting Werkmaatschappij Achtkarspelen-Tytsjerksteradiel
 • Toekomstbestendige aanpak huishoudelijk hulp GR De Peelgemeenten
 • Minderhedenbeleid Gemeente Arnhem