Mienskip Burgum slaagt in maken plan voor De Warren

Besluit mee over het plan voor De Warren

Een verlenging van het programma was er voor nodig, want om 22.30 uur nam wethouder Berber van Zandbergen vrijdagavond 14 juni symbolisch een ingetekende kaart met concrete initiatieven voor De Warren in ontvangst. Met voor de westkant natuur en inclusieve landbouw en aan de oostkant toerisme met ruimte voor lokale verenigingen en sociale initiatieven.

Onder leiding van procesbegeleiders Gerbrich Dijkstra en Berend Henk Huizing werd het totale plan opgetekend aan de hand van 20 initiatieven. Die werden in twee rondes van elk een uur gepresenteerd aan de 60 deelnemers van de Plandag. Onder hen agrariërs, ondernemers, natuurliefhebbers, rustzoekers, vertegenwoordigers van lokale verenigingen en betrokken inwoners van Burgum. Zo ontstond er voor het avondeten een kaart van het gebied waarin de knelpunten en overlappingen zichtbaar werden. Toch duurde het tot na het eten voordat de ‘harde noten’ op tafel kwamen. Wel of geen hotel aan de oostkant van het gebied.

Gemeenschappelijke weide

Het gezamenlijke plan van de boeren, om aan de westkant van het gebied de oude Drentse samenwerkingsvorm Compascuum nieuw leven in te blazen – met de nadruk op extensieve landbouw en veeteelt – kreeg bijval in de plannen voor gemeenschapslandbouw en natuur inclusief boeren. Het initiatief Sociaal Vitaal over gezond eten voor mensen een smalle beurs sloot hier naadloos op aan. Net als het beschermingsplan van de eigenaresse om van De Sluiterspoel een natuurhistorische, educatieve vispoel met wandelpaden te maken. Om nog maar te zwijgen over de natuureigendommen van it Fryske Gea.

Multifunctioneel

Buikpijn kregen deelnemers van de plannen voor de oostkant. Een uniek gebouw waarin uiteenlopende functies en activiteiten samen moeten komen, waaronder een sterrenwacht en streekmuseum, een hotel met 80 kamers, een streekwinkel met producten uit De Warren, ruimte voor Scouting en de muziekvereniging, watersportactiviteiten, een openluchtpodium en parkeerruimte om het gebied wandelend of fietsend in te gaan. Hoe kon dit ooit gerealiseerd worden met de natuur op één? Daar gaven initiatiefnemers Remmert Zandstra en Anco van der Vliet tekst en uitleg over. ‘Als dit plan niet binnen de randvoorwaarden van de gemeente had gepast, hadden we hier niet gestaan.’

Dam Jaarsma

Het plan dat het hele gebied samenbindt zijn de wandel- en fietsroutes met streekverhalen en gedichten van ereburger Dam Jaarsma. Als schrijver, dichter, hulppredikant, en godsdienstleraar verzamelde hij maar liefst 17.000 volksverhalen uit de Noardlike Fryske Wâlden.

Werkgroepen

Twee werkgroepen voor de oost- en westkant werken de plannen in samenwerking met de gemeente verder uit. In het najaar zal de gemeenteraad de compleet uitgewerkte plannen met begroting en planning toetsen aan de vooraf opgestelde randvoorwaarden. Blijken die te passen, dan worden ze uitgevoerd zoals opgeschreven.

Bekijk alle besluiten en de ingetekende kaart van het gebied.

Deel dit bericht: