Cameratoezicht, extra boa en maandelijks overleg vluchtelingencentrum Hulst

Omwonenden en Okraïners maken samen plan voor opvanglocatie Hulst

Cameratoezicht, maar ook maandelijks overleg tussen omwonenden, gemeente, het COA, ondernemers en de politie én extra toezicht door boa’s. De plannen van de gemeente Hulst om aan de Spoorweg een opvanglocatie voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen zelf te bouwen, krijgt steeds meer vastere vorm.

Eind mei vonden – achter gesloten deuren – twee gespreksrondes plaats met omwonenden over de nieuwe opvang. Eén ding stond van meet af aan vast. Het aangekondigde nieuwe, strenge asielbeleid heeft geen gevolgen voor de locatie Spoorweg. Als er door het nieuwe kabinet minder vluchtelingen naar Nederland komen, dan wil Hulst dat het gebouw gebruikt wordt door starters, arbeidsmigranten, statushouders en andere mensen die om dringende redenen huisvesting nodig hebben.

In het gebouw komen 65 kamers voor 250 vluchtelingen, van wie minimaal honderd asielzoekers voor maximaal vijftien jaar. Het pand wordt omringd aan drie kanten met geluidswallen, behalve bij de ingang. 

Aan de twee gespreksrondes deden 48 mensen mee. Het waren niet alleen omwonenden, maar ook andere direct betrokkenen, zoals de Oekraïners die al in Hulst wonen. Hun conclusies hebben zij recent overhandigd aan burgemeester Ilona Jense-van Haarst. Die gaan onder meer over: veiligheid, hoe het pand eruit moet komen te zien en ingericht moet worden (óók van binnen), hoe het samenleven op de locatie handen en voeten moet krijgen en hoe de asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen opgenomen worden in de Hulster gemeenschap.

Harde eis

Als het gaat om veiligheid (‘harde eis’) dan willen omwonenden dat er tussen 8.00 en 22.00 uur een boa rondwandelt in de omgeving van het nieuwe opvangcentrum. Ook moet er zolang de opvanglocatie er is, cameratoezicht zijn op de locatie zelf, maar ook op de rest van de Spoorweg, de Hogeweg en het Stationsplein. Als er helemaal niets gebeurt, dan kunnen de camera’s op termijn weg. Dat geldt trouwens ook voor de boa. Ook het COA moet toezien en handhaven op veiligheid. Als dat onvoldoende is, dan willen de bewoners dat de gemeente de mogelijkheid heeft om het contract met het COA op te zeggen.

Er is ook gesproken over verkeersveiligheid in de omgeving van de locatie. De gemeente moet gaan nadenken over zebrapaden, een breder trottoir, meer straatverlichting dan nu, de maximumsnelheid moet naar 30 km/u of er moet eenrichtingsverkeer komen. De ingang van het terrein zou naar het noordwesten verplaatst kunnen worden, meer richting de Rijksweg. Volwassenen en kinderen moeten extra les kunnen krijgen over veilig deelnemen aan het verkeer in Nederland.

De werkgroep Bouwen, die bestaat uit inwoners van Hulst, maar ook uit Oekraïense vluchtelingen, wil dat er meer aandacht komt voor de inrichting van het pand. Er is nog veel onduidelijkheid hoe groot de kamers worden voor bijvoorbeeld gezinnen. De kamers (‘woonunits’) moeten een eigen keuken en badkamer krijgen. Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn, want er zijn Oekraïners die zelf een auto hebben. De Oekraïense vluchtelingen die meededen aan de gesprekken willen straks in het nieuwe opvangcentrum een eigen vleugel, los van de vleugel waar asielzoekers komen. 

Als de opvanglocatie straks een feit is, dan wil de werkgroep Samenleven dat de bewoners kennismaken met sportclubs, verenigingen en kerken, maar bijvoorbeeld ook met de bibliotheek. Er moeten taallessen komen en een gemeentelijke gids in diverse talen met een overzicht van winkels, clubs, voorzieningen en telefoonnummers. Ook vindt de werkgroep het belangrijk dat er regelmatig een open huis is, zodat inwoners van Hulst en de bewoners van het opvanghuis kennis met elkaar kunnen maken en misschien samen activiteiten kunnen ondernemen.

Bron: BN De Stem

Deel dit bericht: