Omwonenden en vluchtelingen besluiten samen over opvanglocatie

Burgemeester Ilona Jens van Haarst van gemeente Hulst neemt besluiten in ontvangst.
Foto © Bas Gijsel

Maar liefst 35 gedragen besluiten nam burgemeester Ilona Jense van Haarst dinsdagavond 28 mei in Den Dullaert in Hulst ontvangst. Het resultaat van een participatieproces over de nieuw te bouwen opvanglocatie voor vluchtelingen en Oekraïners aan de Spoorweg in Hulst. Met omwonenden, toekomstige bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Zaterdagochtend 25 mei stroomde de zaal in wijkcentrum Den Dullaert al vroeg vol met deelnemers aan de plandag voor de opvanglocatie aan de Spoorweg. Sinds 6 maart was in opdracht van de gemeente iedereen die zich betrokken voelde bij deze kwestie uitgenodigd om mee te praten. Mond-op-mond en via nieuwsbrieven en een online campagne kwamen Gerbrich Dijkstra en Berend Henk Huizing, twee Friese procesbegeleiders, rechtstreeks in contact met 155 inwoners van Hulst en omgeving. Daarvan namen 98 deel aan een voorbereidend gesprek. Uiteindelijk gaven 48 betrokkenen zich op voor de plandag. Onder hen de direct omwonenden van de opvanglocatie en 19 Oekraïense vluchtelingen, de toekomstige bewoners.

Voor het blok

De gemeente had de locatie aan de Spoorweg aangewezen zonder overleg of afstemming met direct omwonenden. Volgens Huizing voor hen een hard gelag. ‘Mensen voelden zich voor het blok gezet en zagen van het ene op het andere moment hun leven in duigen vallen. Hoe moet het nu met ons bedrijf? Blijft de buurt nog wel veilig en fijn om te wonen? Terechte zorgen van mensen die zich overrompeld voelen’, legt Huizing uit. Hoe moeilijk ze het ook vonden, toch hebben de omwonenden meegepraat en mee besloten. ‘Daar heb ik respect voor. Ga er maar aan staan, als je je mond open doet word je al snel verweten buitenlanders te haten. Dat is niet zo. Waar het écht om gaat is, dat je geconfronteerd wordt met een situatie in je directe leefomgeving waar je totaal geen invloed op hebt gehad.’

Oekraïners

De deelname van Oekraïense vluchtelingen gaf het proces volgens Dijkstra een bijzondere dimensie. ‘Wat is er nou mooier dan dat de mensen die er straks gaan wonen mee besluiten over de inrichting van de opvanglocatie?’ Hun deelname gaf iets extra’s, omdat de oorlog aan het oostfront van Europa ineens heel dichtbij kwam. ‘Omwonenden kwamen rechtstreeks met Oekraïners in gesprek en wat er dan gebeurt? Dan zie je geleidelijk wederzijds begrip ontstaan. Dat is precies waar je op hoopt, want vanuit begrip kunnen harde noten worden gekraakt zonder elkaars perspectief uit het oog te verliezen.’

Nek uitgestoken

Gemeente Hulst heeft met dit proces volgens Huizing haar nek uitgestoken. ‘De gemeente had ook zelf dit plan kunnen maken, maar heeft bewust gekozen voor een gedragen plan door de gemeenschap. Dat vraagt om lef, want je moet als college van burgmeester en wethouders gedurende het proces op je handen zitten en het proces het werk laten doen.’ Vooraf had de gemeente de randvoorwaarden opgesteld waarbinnen het plan voor de opvanglocatie moest blijven. En afgesproken dat als dát zo is, dat het dan wordt uitgevoerd zoals opgeschreven. Dit heeft volgens Huizing goed uitgepakt. ‘Hulst heeft haar nek uitgestoken, zeker als je bedenkt dat het bouwen van een opvanglocatie nogal wat reacties oproept in de samenleving. Wat mij betreft is Hulst een voorbeeld voor andere gemeenten.’

Verlenging

Na het horen van deskundigen met informatie over de bouw, het samenleven van vluchtelingen met Oekraïners, dagbesteding, werk- en vrijwilligerswerk en natuurlijk veiligheid en inzet van politie spraken de deelnemers in groepen met elkaar. Iedereen sprak overal over mee, wat voor de Oekraïense deelnemers mogelijk werd gemaakt door tolken. Mede door de vertaling, maar ook zeker door het beladen onderwerp, was één plandag niet genoeg. Na een hele dag met gespreksrondes en na de eerste besluiten was het etenstijd geworden en stelden de deelnemers voor om op dinsdagavond 28 mei verder te gaan.

Het eindresultaat mag er zijn en is te lezen op www.ikbesluitmee.nl/hulst of direct te downloaden

Deel dit bericht: