Nieuwe plandag ‘De Warren/Burgum-West’ op 14 juni 2024

Met de nieuwe gebiedsvisie voor De Warren/Burgum-West in de hand vraagt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel zich af wat er nu precies in dat gebied moet gebeuren. Daarom is besloten dat er een vervolg komt op de ‘Plandag’ van 20 januari 2024. Dit vervolg heet de Uitvoeringsagenda.

De lokale gemeenschap wordt opnieuw gevraagd om mee te werken volgens de aanpak van De Nieuwe Route. Dit gebeurt op een nieuwe plandag op vrijdag 14 juni 2024. Naast de deelnemers aan de eerste plandag in januari, zijn ook andere betrokkenen van harte welkom om deze keer mee te doen. Het proces begint echter niet opnieuw, de basis is gelegd in januari. Ook gelden nog dezelfde kaders, een aangevulde Centrale Vraag en natuurlijk de door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Burgum-West voor Burgum-West.

Uitvoeringsagenda

Een uitvoeringsagenda is een opsomming van concrete activiteiten en plannen, ingetekend op een kaart van het gebied Burgum-West/De Warren. Zo ontstaat er een totaal overzicht van plannen en activiteiten.

Per activiteit of plan moet (bij benadering) worden aangegeven wat er gedaan gaat worden, wat het kost en wat de verwachte opbrengst is, wie er aan meewerken en wat de planning op hoofdlijnen is. Ook verwacht de gemeente dat activiteiten en plannen elkaar aanvullen en/of versterken, zodat er samenhang ontstaat in het gebied.

Werkgroepen

Tenslotte kan iedereen die dat wil meedoen aan een werkgroep (na de plandag) om een activiteit of plan tot in detail uit te werken. Hier neemt de gemeente het stokje weer over in de begeleiding van de werkgroepen. De gemeenteraad spreekt en besluit waarschijlijk in november 2024 over het gebied, de kaart met activiteiten en plannen, de planning en de begroting.

Bron: ActiefOnline

Deel dit bericht: