Hulst vraagt inwoners nogmaals mee te denken over opvang

Foto © Kelly Thans
Foto © Kelly Thans

Inwoners van Hulst stellen zaterdag 25 mei een plan op voor de inrichting van een opvanghuis voor 250 asielzoekers en Oekraïners. Intussen hebben 54 omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen ideeën aangedragen voor de inrichting van het opvangcentrum.

Dat er volgend jaar aan de Hulster Spoorweg een groot opvanghuis voor vluchtelingen verrijst, staat vast. De gemeenteraad nam eind vorig jaar een besluit, maar droeg de burgemeester en wethouders (mede op eigen verzoek) op een zo groot mogelijk draagvlak onder de bevolking te creëren. Hulstenaren mogen meepraten over sociale veiligheid, activiteiten voor vluchtelingen en het vermijden van overlast.

Een aantal doet dat in een klankbordgroep, maar ook individuen kunnen een steentje bijdragen in voorbereidende gesprekken met de onafhankelijke procesbegeleiders Berend Henk Huizing en Gerbrich Dijkstra. De twee begeleiders nodigen Hulstenaars met ideeën over de inrichting van het terrein rondom het toekomstige centrum en activiteiten voor vluchtelingen uit zich te melden.

Invloed op veiligheid

Want je kunt het oneens zijn met de locatie, door mee te praten over het bouwplan heb je wel invloed op de veiligheid in de buurt en op de vraag hoe om te gaan met eventuele overlast, benadrukken Dijkstra en Huizing. De procesbegeleiders doen tussendoor geen mededelingen over de aard van de binnengekomen vragen, wensen, ideeën en aanbiedingen. Pas tijdens een bijeenkomst in Den Dullaert op 25 mei maken inwoners gezamenlijk een plan en daar moet iedereen met eigen ideeën naar voren durven komen, verklaart Huizing. Toch voeren de procesbegeleiders nog graag een aantal ‘voorbereidende gesprekken’ voor eind mei, melden ze op de site ikbesluitmee.nl/hulst. Ze hebben voornamelijk meningen en voorstellen gehoord van directe buren en mensen en ondernemers uit de directe omgeving. Ook ideeën van mensen die iets verder van de Spoorweg zitten, kunnen bijdragen aan het draagvlak.

Onderlinge contacten

Het heeft misschien niet zo veel zin als inwoners van Nieuw-Namen of Ossenisse alleen hun mening geven. Maar als een vertegenwoordiger van een club of vereniging met een voorstel komt om vluchtelingen mee te laten doen, kan dat zeer waardevol zijn, bevestigt Huizing. Asielzoekers mogen vaak niet werken en vervelen zich. Vluchtelingen kunnen zich vermaken door mee te doen aan activiteiten en maken spelenderwijs contact met de plaatselijke bevolking.

Wederzijds begrip komt het samenleven van de buurt en de vluchtelingen ten goede. Hoe meer mensen met verschillende belangen en achtergronden hun mening laten horen en hun ideeën spuien, hoe beter het plan voor de opvanglocatie wordt. Een goed plan, dat door veel mensen wordt omarmd, zorgt bovendien voor meer draagvlak.

Bron: PZC

Deel dit bericht: