Raad wil spoed met voortgang van ‘De Warren’ bij Burgum

Foto: Henk Brinkman

Het door ‘de mienskip’ vastgestelde plan voor het gebied ‘De Warren’ ten westen van Burgum en noordelijk van ‘it djippe gat’ (Wide Ie) is nog te abstract. Dat vinden zowel het college van b. en w. als de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, als ook de externe begeleiders van het planproces. Daarom stelt het college voor, bijna 35.000 euro uit te trekken voor een nadere uitwerking, opnieuw door ‘de mienskip’ en begeleid door dezelfde mensen als tot nu toe.

Het streven van het college en van de begeleiders is dat er half juni 2024 opnieuw een ‘plandag’ komt, net als op 20 januari jongstleden. Daarvoor worden de 76 deelnemers van die eerste dag opnieuw uitgenodigd. Ook kan een ieder die er alsnog bij betrokken wil worden, zich aanmelden. Op die ‘plandag’ moet een ‘plankaart’ worden ontworpen, waarin de vele concrete suggesties van de eerste plandag verwerkt moeten worden. Half juni zullen er ook werkgroepen moeten worden gevormd, die na de zomervakantie aan de slag gaan met het uitwerken van details.

Extra kosten

De extra kosten van maximaal bijna 35.000 euro komen bovenop het inmiddels bijna verbruikte budget van 75.000 euro. “Bliuwt it by dy hast 35.000 euro?” Dat vroeg VVD-raadslid Dineke Wagenaar donderdagavond 14 maart tijdens het ‘iepen poadium’ van de raad, dat voor een groot deel ging over het vervolg voor ‘De Warren’. Harde garanties kreeg zij niet van wethouder Berber van Zandbergen (GL-PvdA).

Maar als het project inhoudelijk dan wel financieel ‘buiten de kaders valt’, dan kan de gemeenteraad besluiten dat de gemeente het weer zelf oppakt volgens ‘de oude route’, dus met b. en w. en de ambtenaren als ‘trekkers’ van de planvorming, was het antwoord op de vraag van Wagenaar.

‘De nieuwe route’

Momenteel wordt nog gewerkt volgens ‘de nieuwe route’, bedacht door oud-Burgumse Anke Siegers, die ook bij de planvorming voor De Warren ‘door de mienskip’ betrokken is. Zij schreef ook een boek met de titel ‘De nieuwe route’ over het ontwikkelen van plannen door ‘de mienskip’.

Het vertrouwen tussen burgers en de gemeentepolitiek is door deze nieuwe aanpak toegenomen, evenals het onderling vertrouwen, betoogt Anke Siegers in een filmpje dat donderdagavond aan de raadsleden getoond werd. Dat geeft volgens haar een goede basis om de nadere uitwerking van het nog te abstracte plan voor De Warren óók door ‘de mienskip’ te laten maken. “Ik bin grutsk op Tytsjerksteradiel!” stelt Siegers.

In november ’24 raadsbesluit

Het streven is dat de gemeenteraad in november 2024 een besluit kan nemen over het nader ingevulde plan, inclusief plankaart, voor De Warren. De gemeenteraad vindt dat er in elk geval tempo moet blijven in het proces. Daarom is donderdag besloten dat er wel een ‘opiniërende’ ronde moet komen in de vergadering van 21 maart, maar dat die avond zo mogelijk ook meteen wordt besloten over het verstrekken van de gevraagde, extra 34.800 euro.

CDA-raadslid Gert van der Meijden vindt eigenlijk dat het proces nog wat meer tempo nodig heeft. Hij meent dat er zo snel mogelijk werkgroepen moeten worden gevormd, die dan ook zo spoedig mogelijk aan de slag gaan. “Want waarom drie maanden wachten?” Over zijn idee zal wellicht donderdag 21 maart een flink deel van de discussie gaan in de gemeenteraad.

Bron: Actief Online

Deel dit bericht: