Hulst hoopt op draagvlak door meepraten over noodopvang

Foto: Sieta Stel

Omwonenden, bedrijven en belanghebbenden die willen meepraten over de inrichting van een flexibele noodopvang aan de Hulster Spoorweg moeten niet afhaken gedurende het overleg. Hoe meer betrokkenen bij het opstellen van een plan zijn betrokken, hoe meer wensen en verlangens in dat plan kunnen worden opgenomen.

Burgemeester Ilona Jense-van Haarst benadrukte dat B en W het liefst zien dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het opstellen van een plan over de meest ideale inrichting van de noodopvang. Als mensen niet aan het plan mee (willen) werken, worden hun argumenten niet meegenomen en niet gehoord. De gemeenteraad heeft eerder voorwaarden opgenomen als voldoende begeleiding van, zorg voor en onderwijs aan asielzoekers. Ook zou het mooi zijn als er asielzoekers komen, die na het verkrijgen van een status in de regio willen blijven wonen. Tom Willaert (eigen lijst) zou daar graag aan toevoegen dat Hulst als gemeente de noodopvang kan sluiten als bewoners eventueel voor ‘langdurige overlast’ zorgen.

Inrichting van het opvangterrein

Betrokken mensen die via een klankbordgroep en op uitnodiging mee willen werken aan het plan kunnen de komst van de noodopvang niet tegenhouden. Wel kunnen ze ideeën aandragen over de inrichting van het perceel. Ze kunnen bijvoorbeeld laten weten waar toegangen tot de noodopvang moeten komen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.

Wensen over verlichting en beplanting kunnen er ook voor zorgen dat eventuele overlast wordt beperkt en mensen zich veiliger voelen. Deelnemers aan het plan kunnen bijvoorbeeld ook ideeën aandragen over activiteiten voor toekomstige bewoners. ,,Want”, wist de burgemeester ,,er zitten nu vluchtelingen sinds oktober 2022 op een klapstoeltje in Reynaertland zonder dat ze iets te doen hebben. Dat is voor iedereen frustrerend. In het plan kunnen randvoorwaarden worden opgenomen om het verblijf in de opvang zo plezierig mogelijk te maken voor vluchtelingen én omwonenden.”

De burgemeester vindt het ‘best spannend’ dat burgers direct betrokken zijn bij een plan dat ook wordt gebruikt bij het vaststellen van de omgevingswet. Als inwoners (begeleid door twee professionals) zelf voorwaarden opstellen die hen vertrouwen geeft dat overlast van de noodopvang beperkt kan worden, ontstaat er draagvlak voor huisvesting van asielzoekers. Als mensen daarnaast wegen zoeken om toekomstige bewoners van de flexibele opvang te helpen en bezig te houden, snijdt het mes aan meer kanten, hopen gemeentebestuurders.

Hulst wil het plan van klankbordgroep en andere betrokkenen graag eind mei bespreken. Als de omgevingsvergunning in juli wordt aangevraagd, moet het opvanggebouw dit najaar worden opgetrokken om begin volgend jaar open te kunnen.

Bron: BN/deStem

Deel dit bericht: