Inwoners denken mee over opvang vluchtelingen in Hulst

Foto: Sieta Stel

De bedoeling is dat de locatie tot vijftien jaar gebruikt wordt als opvang. Als het niet meer nodig is, kan de locatie ook gebruikt worden voor andere doelgroepen zoals arbeidsmigranten, starters of statushouders.

Klankbordgroep

De gemeente gaf vorig jaar aan dat ze een klankbordgroep wilden vormen van zo’n vijftien persoenen. Met deze groep wil de gemeente de plannen verder uitwerken. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden, lokale ondernemers, politie en andere maatschappelijke partners. “Samen gaan we praten over de realisatie en inrichting van de opvanglocatie aan de Spoorweg. Daarbij moeten we rekening houden met een aantal uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld voor geluid, (verkeers)veiligheid, aantal opvangplaatsen en huisvestingseisen,” laat de gemeente Hulst weten.

Bron: Omroep Zeeland, 8 februari 2024

Deel dit bericht: