Hulst pakt burgerparticipatie rond noodopvang professioneel op

Foto: Sieta Stel

Aan de Spoorweg in Hulst komt een noodopvang voor 100 asielzoekers en 150 Oekraïense vluchtelingen. Het wordt een flexibele noodopvang, die tien tot vijftien jaar in gebruik zal zijn. Daarna, of zoveel eerder als mogelijk, kan het pand een andere functie krijgen. De gemeente wil streng de eigen regie houden, maar desondanks is de omgeving bezorgd.

Daarom wil de gemeente breed inzetten op burgerparticipatie, oftewel: omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zo nauw mogelijk betrekken bij de voorbereidingen rond en na de opening van de noodopvang.

25 Belangstellenden om mee te praten over de noodopvang

De eerste stap is een klankbordgroep. Belangstellenden hiervoor konden zich hiervoor aanmelden. Zo’n 25 mensen deden dat. ,,Een zo’n breed mogelijk gesprek en zoveel mogelijk inbreng, dat is het doel”, zegt gemeentewoordvoerster Micaëla Boone. ,,Draagvlak en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten in dit proces. Het is belangrijk dat de burgerparticipatie, het meedenken en meedoen, onafhankelijk verloopt. Daarom hebben we professionele, externe begeleiding ingeschakeld.”

Die specialisten zijn Gerbrich Dijkstra en Berend Henk Huizing. Zij hebben ruime ervaring met klankbordgroepen en participatie. Afgelopen dinsdag zijn de mensen die zich hadden opgegeven voor de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar geweest en hebben Huizing en Dijkstra hun werkwijze uitgelegd. Zij hanteren de methode ‘De Nieuwe Route’; bij deze aanpak nodigen zij ook buiten de klankbordgroep mensen uit die een goede inbreng kunnen hebben.

Een plan waar iedereen achter staat

Boone: ,,Het uitgangspunt is om gezamenlijk een plan te maken waar we allemaal achter staan. Daarbij moeten we rekening houden met wettelijke regels en voorwaarden van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Al deze dingen zetten we deze maand op een rij en binnen deze kaders gaan Huizing en Dijkstra samen met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen aan de slag om een plan voor de noodopvang te maken.”

Het moet straks met iedereen goed gaan

Zij denken mee over de inrichting van het perceel en bepalen samen wat nodig is om te zorgen dat het goed gaat met iedereen als de Oekraïners en asielzoekers hun intrek nemen in de noodopvang. De gemeente verwacht dat dit proces een jaar in beslag neemt.

Op dinsdag 27 februari is er om 19.30 uur een raadsbijeenkomst over de noodopvang. Daarbij zijn ook Huizing en Dijkstra te gast.

Bron: PZC, 9 februari 2024

Deel dit bericht: