Kleine revolutie in Burgum. Gemeenschap maakt zélf plan

Foto: Marcel van Kammen

Ruim zeventig mensen die een vrije zaterdag opofferen om te discussiëren over de invulling van het groene gebied De Warren bij Burgum. Met allemaal verschillende ideeën over natuur, recreatie en toerisme. Maar aan het eind van de dag lag er een visie waar iedereen zich in kon vinden.

De Warren, 50 hectare groen ten westen van Burgum: al twaalf jaar wordt er gesteggeld over wat hier moet komen. In elk geval geen woningbouw, zo bepaalde de gemeenteraad in 2019. Maar wat dan wel? De volksvertegenwoordigers worstelden ermee, dus werd iets nieuws bedacht: een plandag, voor iedereen die zich betrokken voelt.

Geen politici, geen ambtenaren, maar boeren, natuurliefhebbers, ondernemers: gewone mensen dus uit Burgum en omstreken. Het doel: met zijn allen een gedragen plan maken. Plaats van handeling: kerkgebouw De Ikker in Burgum. De ambities zijn hoog, vertelt Berend Henk Huizing die de dag samen met Gerbrich Dijkstra een half jaar heeft voorbereid. ,,We gaan pas naar huis als er iets ligt waar iedereen mee kan instemmen.’’ Revolutionair? Ja, zo zou je het best kunnen noemen, vindt hij.

Meer dan zeventig mensen hebben zich aangemeld. Met iedereen is een voorbereidend gesprek gevoerd. Alles volgens de principes van de Nieuwe Route, een nieuwe manier van democratische besluitvorming (zie kader onderaan het artikel).

Onafhankelijke deskundigen

De bemoeienis van de raad beperkt zich tot elf punten waar de ideeën aan moeten voldoen. Wethouder Berber van Zandbergen zet deze kaders aan het begin van de dag in de volle kerkzaal nog even op een rijtje. Huizenbouw dus taboe, ecologie op één en economie op twee en in het gebied moet ruimte zijn voor fietsen en wandelen.

Daarna mogen de plannenmakers aan de slag. Maar niet voordat ze zijn geïnformeerd door zes onafhankelijke deskundigen, die ze van de broodnodige en gevraagde kennis voorzien. Zo vertelt iemand van het Wetterskip over de waterkwaliteit in het gebied, de directeur van Landschapsbeheer Friesland over de biodiversiteit en zijn er presentaties over het landelijke burgerinitiatief Herenboeren en Stichting Sociaal en Vitaal.

Tijd voor koffie en een broodje en dan hup, aan de slag. In vijf groepen gaan ze uiteen: recreatie, toerisme, sociaal, natuur en agrarisch. In deze laatste groep ontvouwt boer Hotze Bakker zijn idee voor een ‘compascuum’, een gemeenschappelijke weide die zijn oorsprong vindt in Drenthe. Bakker, die grond pacht in De Warren, bedacht het plan met drie andere boerenfamilies. Een vorm van boeren die volgens hem leidt tot meer biodiversiteit in het gebied. ,,Wy hoopje dat we in bytsje binne de kaders dacht hawwe.’’

Burgum als bloeizone

Een paar deuren verderop zit het groepje ‘sociaal’. Een van de deelnemers is Harm de Boer. Behalve dat hij dit hele proces razend interessant vindt, heeft de vitaliteitscoach ook een ander belang. Hij ziet Burgum in de toekomst graag als bloeizone, waar mensen bovengemiddeld gezond zijn. Hij voelt dus wel voor de aanleg van een sociale zelfoogsttuin van stichting Sociaal en Vitaal in De Warren. ,,Sadat wy gesûnde produkten betelber en lokaal hawwe benammen foar kwetsbare minsken.’’

Ook Jellie van der Meulen is hier aangeschoven, namens het iepenloftspul Burgum. Het gezelschap is al twee jaar op zoek naar een eigen plek, vertelt ze. Hoe mooi zou het zijn als ze in De Warren kunnen neerstrijken? ,,In skitterend plak, wer ek skoallen en tsjerken telâne kinne mei iepenloftgearkomsten.’’

Zo worden tientallen ideeën uitgewisseld en later – plenair – gepresenteerd en aangevuld. Huizing en Dijkstra proberen er aan het eind van de middag de overeenkomsten uit te halen.

A4’tje met visie

Na meer dan tien uur praten, vragen stellen, argumenten uitwisselen en luisteren ligt er om half 6 dan inderdaad een A4’tje met de gebiedsvisie de Warren/Burgum West: (…) een harmonieuze mix van sociale, ecologische en recreatieve functies en sportieve activiteiten (…). Toerisme is slechts toegestaan voor zover het bijdraagt aan voorgaande punten.

Wethouder Van Zandbergen neemt het dankbaar in ontvangst, in aanwezigheid van meerdere raadsleden die naar De Ikker zijn gekomen. Missie geslaagd, nu de uitvoering nog.

Bron: Leeuwarder Courant, 20 januari 2024

Deel dit bericht: