Inwoners bepalen de toekomst van De Warren bij Burgum

Foto: Marcel van Kammen

Er komen geen huizen in het groene gebied De Warren bij Burgum, zo besloot de gemeenteraad in 2019. Inwoners mogen nu bedenken wat er wel past.

Berend Henk Huizing zit in een kantineruimte van het Maxima Centrum in Burgum, waar hij zojuist voorbereidingen heeft getroffen voor een grote ‘plandag’ in januari. Dan mogen inwoners en ondernemers hun ideeën voor Burgum-West/De Warren presenteren en bespreken. Huizing is ervan overtuigd dat deze dag níét tot teleurstelling zal leiden.

Draagvlak

Hij is het er helemaal mee eens. Gebiedsprocessen, waarin gemeenten en inwoners een toekomstbeeld voor een bepaald gebied proberen te bedenken, hebben een slechte reputatie. ,,Talloze’’ heeft hij er meegemaakt als procesbegeleider. En het is echt zo: bijna nooit zijn de deelnemers echt tevreden.

,,Vaak ligt het idee wel min of meer klaar’’, zegt Huizing. ,,Er is bijvoorbeeld al een maquette of het staat al in een rapport. En dan worden ineens de inwoners nog gevraagd om ideeën te opperen. Mensen denken: wat ik zeg, wordt nog meegenomen. Maar als een plan dan gepresenteerd wordt, is er de teleurstelling: ‘Mijn idee staat er niet in.’

De gemeente is vervolgens ook teleurgesteld, aldus Huizing. ,,Want die heeft een mooi plan gemaakt, maar dan is de bevolking toch niet tevreden. Vaak weet een gemeente niet goed hoe je inwoners er zo bij betrekt dat er draagvlak ontstaat.’’

Voorwaarden

Dit gaat bij De Warren helemaal anders, zegt Huizing. Hij en zijn collega Gerbrich Dijkstra zijn door Tytsjerksteradiel ingehuurd om het gebiedsproces te doen volgens De Nieuwe Route, bedacht door organisatiepsycholoog Anke Siegers. Dit houdt in dat mensen die zich betrokken voelen bij het gebied zelf ideeën mogen aandragen. Op de plandag worden deze met elkaar besproken en dit moet leiden tot een ‘gebiedsvisie’ waarin iedereen zich kan vinden.

De gemeenteraad heeft zichzelf verplicht deze gebiedsvisie dan ook uit te voeren, vertelt Huizing. Maar het betekent niet dat inwoners alles maar kunnen bedenken, want de raad heeft vooraf wel elf ‘kaders’, zeg maar voorwaarden, gesteld waaraan de ideeën moeten voldoen. Zo is woningbouw taboe, moet ecologie op één staan en is ruimte voor fietsen en wandelen een must.

Recreatie, sport en natuurbeleving

Op deze manier is de speelruimte voor de deelnemers vooraf duidelijk, legt Huizing uit. Het staat het bedenken van ideeën niet in de weg, want hij heeft er sinds half oktober al ,,heel veel’’ gehoord. Gerbrich Dijkstra en hij voeren namelijk voorbereidende gesprekken met iedereen die deel wil nemen aan de plandag. Dat is ook een voorwaarde om mee te kunnen doen.

Wat voor plannen er leven, wil Huizing nog niet vertellen, omdat hij het ene idee niet meer aandacht wil geven dan het andere. Wel kan hij zeggen dat het onderwerpen zijn op het vlak van onder meer recreatie, sport en natuurbeleving. Ook zijn er ondernemersplannen aangekondigd.

‘Afhaken’

Op de plandag kunnen de deelnemers elkaar vragen stellen over de plannen en kunnen ze ook bekijken hoe ze de ideeën met elkaars inbreng nog kunnen verbeteren. Alleen ideeën waar alle deelnemers zich achter kunnen scharen, komen in de visie terecht, zegt Huizing. ,,We gaan pas naar huis als er iets ligt waar iedereen mee kan instemmen.’’

Volgens hem voorkomt deze aanpak dat mensen zich afkeren van het openbaar bestuur. ,,Ik zie al een poos dat mensen gewoon afhaken, omdat ze het gevoel hebben dat er niks gedaan wordt met wat ze zeggen. Inwoners weten vaak drommels goed wat de kansen van een gebied zijn. Ze willen serieus genomen worden.’

Bron: Leeuwarder Courant

Deel dit bericht: