Inwoners krijgen invloed op toekomst Burgum-West

Voorbereidend gesprek De Warren Burgum

Inwoners van Tytsjerksteradiel krijgen meer invloed op de plannen voor Burgum-West/De Warren. Een primeur rond een (natuur)gebied in Nederland. Onlangs hebben 40 betrokkenen inmiddels een voorbereidend gesprek gehad en dit aantal groeit nog steeds.

Voor het gebied Burgum-West moet een gedragen plan komen volgens De Nieuwe Route. Dat heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 20 april besloten. Het gebied ten westen van Burgum, ingesloten tussen de Wide Ie, Flappefeart, Gaestmabuorren en de Centrale As, is al jaren onderwerp van gesprek. Na een co-creatieproces is in 2022 een rapport gepresenteerd: Burgum-West, beschrijving van de voorkeursrichting op weg naar een gebiedsvisie.

Traditionele besluitvormingsprocessen, vaak bepaald door een selecte groep, worden nu vervangen door een ‘Nieuwe Route’ waarbij alle belanghebbenden samen aan de tekentafel zitten. De inzet is volgens bedenker van de Nieuwe Route, Anke Siegers, helder. „Een plan dat de toets van duidelijk omschreven kaders kan doorstaan, wordt zonder wijzigingen aangenomen”. Dit principe van samenwerking belooft volgens Siegers toe naar een nieuw tijdperk van transparantie, gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap.

Elke stem telt

„Met de vastberaden ondersteuning van wethouder Berber van Zandbergen, projectleider Auke Jan Andringa en twee onafhankelijke procesbegeleiders, maakt de gemeente zich op voor een belangrijke bijeenkomst op 20 januari”, aldus Siegers. Dan namelijk is de plandag waarop alle betrokkenen kunnen meebesluiten over de toekomst van Burgum-West/De Warren. Elke stem telt.

De focus ligt op het gebied ten westen van Burgum, dat al lange tijd in het middelpunt van discussies staat. De gemeenschap wordt nu uitgenodigd om de toekomst van dit gebied zelf vorm te geven. De voorbereidende gesprekken zijn inmiddels in volle gang, waarbij iedereen die zich betrokken voelt wordt voorbereid op de plandag.

Betrokkenheid

De plandag is bewust op een zaterdag gepland om maximale participatie te waarborgen. „Zo kan democratie er dus ook uitzien”, benadrukt Siegers. „Niet alleen om de vier jaar je stem uitbrengen, maar betrokken zijn en meebesluiten over vraagstukken in de eigen leefomgeving. Zo gaan we van gedoe naar gedragen!”

Bron: Leeuwarder Courant

Deel dit bericht: