Op de trom voor Burgum-West/De Warren

BURGUM – Wat wordt er gedaan met de rapporten die er liggen? En kan écht iedereen die dat wil meewerken aan de nieuwe gebiedsvisie? Deze en andere vragen stonden zaterdag 7 oktober centraal tijdens een bijeenkomst in Burgum om deelnemers op te trommelen mee te werken aan de nieuwe gebiedsvisie voor Burgum-West/De Warren.  

Het zaaltje in het Maxima Centrum was half gevuld toen Gerbrich Dijkstra en Berend Henk Huizing, de procesbegeleiders voor de nieuwe gebiedsvisie, hun verhaal begonnen. Over De Nieuwe Route, een proces waarin iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied ten westen van Burgum van harte is uitgenodigd om mee te werken aan een toekomstplan. 

Nieuwe Route

De Nieuwe Route is eerder in Fryslân toegepast voor het behoud van ziekenhuis Sionsberg in Dokkum. Nu heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel deze werkwijze uitgekozen om na 12 jaar gesteggel eindelijk duidelijkheid te geven over de invulling van het gebied. De Nieuwe Route is een manier van participatie waarbij niet achteraf, maar vooraf een besluit wordt genomen. ‘De gemeenteraad heeft de kaders voor de gebiedsvisie vastgesteld, nu gaan wij met iedereen die zich betrokken voelt de gebiedsvisie maken’, legt Huizing tijdens de bijeenkomst uit. ‘Voldoet de visie aan deze kaders, dan stelt de raad het vast en wordt het uitgevoerd.’

Nek uitsteken  

De gemeente Tytsjerksteradiel steekt volgens Dijkstra haar nek uit, want in Fryslân is deze methode – naast het gebruik in Dokkum – nog niet vaak in praktijk gebracht. ‘Het is best spannend voor een gemeente om het maken van een visie of plan uit te besteden aan betrokken inwoners. Gemeenten zijn gewend om zélf de plannen te maken en die op inspraakavonden voor te leggen aan inwoners.’  

Pilot

Voor de gemeente Tytsjerksteradiel is dit proces een pilot en een logisch vervolg op de plannen en acties die eerder zijn ondernomen voor dit gebied. ‘Slaagt deze methode, dan is de gemeente van plan om De Nieuwe Route vaker in te zetten’, aldus Huizing. 

Meedoen

Op de website www.samenbesluiten.nl/burgumwest staat meer informatie over het gebiedsproces en de De Nieuwe Route. Opgeven voor deelname kan er ook.  

Bron: RTV NOF

Deel dit bericht: